Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa

Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa

Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa

Rekap Nama-nama Beasiswa
Departemen Matematika tahun 2016
NO NAMA NIM Jenis Beasiswa
1 Lutvi Maulida Al Humairo’ 081112006 Bidik Misi
2 Septiarani Amalia Risca 081112007 Bidik Misi
3 Feri Amirudin 081112009 Bidik Misi
4 Mariatul Qibtia 081112012 Bidik Misi
5 Dimas Dwi Susanto 081112017 Bidik Misi
6 Nur Siti Muninggar 081112018 Bidik Misi
7 Siti Choiriyah 081112019 Bidik Misi
8 Nurul Fauziah 081112021 Bidik Misi
9 Renita Wulan Sari 081112024 Bidik Misi
10 Reza Zarkasi Pradana 081112027 Bidik Misi
11 Abdul Muis 081112029 Bidik Misi
12 Ulfa Fatkhul Janna 081112034 Bidik Misi
13 Bagus Yuliastanto 081112035 Bidik Misi
14 Sri Susanti 081112039 Bidik Misi
15 Fajar Wati 081112047 Bidik Misi
16 Rizky Maulana Sari 081112043 Bidik Misi
17 Steven Giovanni Rante 081112038 Bidik Misi
18 Muhammad Tri Hariyono 081112030 Bidik Misi
19 Adilah Risya Rahmi 081112013 Bidik Misi
20 Windha Nanti Anggraini 081112008 Bidik Misi
21 Marcellia Dian Ratri Widhiasih 081112046 Bidik Misi
22 Mustakim 081211231103 Bidik Misi
23 Irfan Eko Hariyanto 081211231104 Bidik Misi
24 Ais Fatkhiyah 081211231105 Bidik Misi
25 Iis Nur Jayanti 081211231106 Bidik Misi
26 Siti Nurlaili 081211231107 Bidik Misi
27 Endrawati 081211231108 Bidik Misi
28 Ririn Fadilah 081211231109 Bidik Misi
29 Ayu Novitasari 081211231111 Bidik Misi
30 Alvianita Tri Utami 081211231112 Bidik Misi
31 Robert Yan Ryaldy 081211231113 Bidik Misi
32 Fatimatus Zahro 081211231114 Bidik Misi
33 Ilman Effendi 081211231115 Bidik Misi
34 Nur Mu’arifi 081211231117 Bidik Misi
35 Virgianita Indah Resty 081211231118 Bidik Misi
36 Erika Aprilia 081211231119 Bidik Misi
37 Fitri Indah Wulandari 081211231120 Bidik Misi
38 Fani Firmansyah 081211231124 Bidik Misi
39 Anik Zainurrifah 081211231125 Bidik Misi
40 Faidah Alimatul F 081211231126 Bidik Misi
41 Sukartono 081211232001 Bidik Misi
42 Shomat Zuhry 081211232004 Bidik Misi
43 Andrian Suwardana 081211232006 Bidik Misi
44 Dewi Ika A 081211232009 Bidik Misi
45 Adi Mulani 081211232011 Bidik Misi
46 Dian Susilowati 081211232016 Bidik Misi
47 Syahrul Fadilah 081211232019 Bidik Misi
48 Hadiyatunnaimah 081211232021 Bidik Misi
49 Bherty Rentana 081211231011 Bidik Misi
50 Resa Ardeo Kusuma 081211233024 Bidik Misi
51 Achmad Tri Septian Hadi 081311233059 Bidik Misi
52 Adelia Ratnaningsih 081311233001 Bidik Misi
53 Ayu Lestari 081311233003 Bidik Misi
54 Bayu Aldi Yansyah 081311233038 Bidik Misi
55 Denta Cannalora Latifolia 081311233009 Bidik Misi
56 Eka Wahyuni 081311233053 Bidik Misi
57 Elima Winanta 081311233044 Bidik Misi
58 Emil Haris Habibah 081311233026 Bidik Misi
59 FACHRIZAL AMRULLAH 081311233073 Bidik Misi
60 Hilda Prihatiningtiyas 081311233039 Bidik Misi
61 I’Is Sa’Diyah 081311233027 Bidik Misi
62 Ilawati 081311233050 Bidik Misi
63 INDRA FARIZQI 081311233071 Bidik Misi
64 Lathifah Hanif 081311233032 Bidik Misi
65 Menik Astrining Dyas 081311233024 Bidik Misi
66 Nadiyah Amalia 081311233049 Bidik Misi
67 Nur Hamidah 081311233017 Bidik Misi
68 Nur Wahyu Anggraini 081311233043 Bidik Misi
69 Rizal Galih Rahmansyah 081311233020 Bidik Misi
70 Safridha Ahmy Azkiyah 081311233011 Bidik Misi
71 Septia Dian Adikara 081311233007 Bidik Misi
72 Siti Fatimah 081311233023 Bidik Misi
73 Siti Rahma Wati 081311233008 Bidik Misi
74 SRIYATI S 081311233074 Bidik Misi
75 Tazik’Ul Yennis Suseno 081311233004 Bidik Misi
76 Titik Erfin Nur Kholisoh 081311233012 Bidik Misi
77 Ulfi Samsiah 081311233051 Bidik Misi
78 Varida Listiani 081311233037 Bidik Misi
79 Wahyu Noer Khoiriyah 081311233021 Bidik Misi
80 Awida Nihaya 081411231026 Bidik Misi
81 Anggun Ramaningsih 081411231029 Bidik Misi
82 Amike Fikriana 081411231040 Bidik Misi
83 Ferik Miftakul Rosidah 081411231041 Bidik Misi
84 Retno Septyaningrum 081411231042 Bidik Misi
85 Novi Desi Anggraini 081411231043 Bidik Misi
86 Quintan Suri Istiqomah 081411231044 Bidik Misi
87 Imron Yahya 081411231045 Bidik Misi
88 Aminatus Zahroh 081411231046 Bidik Misi
89 Puja Nur Audria 081411231047 Bidik Misi
90 Dwi Indah Puspita N 081411231048 Bidik Misi
91 Febri Ari Kuswoyo 081411231049 Bidik Misi
92 Desi Indah Pratiwi 081411231050 Bidik Misi
93 Kurnia Cahayanti 081411231051 Bidik Misi
94 Elga Pramono Putri 081411231052 Bidik Misi
95 Rohmatun Azizah 081411231053 Bidik Misi
96 Frida Dwi Hariyani 081411231054 Bidik Misi
97 Hasan Mubarok 081411231055 Bidik Misi
98 Robiatul Adawiyah 081411231056 Bidik Misi
99 Inggrid Derry Putri 081411231057 Bidik Misi
100 Ikrima Saro Ahdiya 081411231058 Bidik Misi
101 Bibi Bennazir 081411231059 Bidik Misi
102 Dia Kurnia Dewi 081411231072 Bidik Misi
103 RADEN PANJI MAHARJO 081411231081 Bidik Misi
104 HENI KHARISMAWATI 081411231082 Bidik Misi
105 ENDRIK MIFTA SHAIFUL 081411231083 Bidik Misi
106 NENI NUR LAILI ERSEL 081411231084 Bidik Misi
107 TRI EFI 081411231085 Bidik Misi
108 UNIQUE PRINCILIANNA 081411231086 Bidik Misi
109 RANI APRIARI 081411231087 Bidik Misi
110 FIRMAN RIYUDHA 081411231088 Bidik Misi
111 Muhammad Nur Aulia P 081411231090 Bidik Misi
112 NURUL IFDAYATI 081511233038 Bidik Misi
113 NUR AINI 081511233039 Bidik Misi
114 NURIL QOMARIYAH FAJRIN 081511233040 Bidik Misi
115 YUNI PRIHARTINI 081511233041 Bidik Misi
116 SITI MAIMUNAH 081511233042 Bidik Misi
117 NINDA SERLY RAHMA TIANA 081511233043 Bidik Misi
118 RAGIL PAMUNGKAS 081511233044 Bidik Misi
119 VARIDA KUSTIARINI 081511233045 Bidik Misi
120 NANDA AMALIA RAHMA 081511233046 Bidik Misi
121 YUNI MUYASAROH 081511233047 Bidik Misi
122 EKA NUR RAHMAWATI 081511233048 Bidik Misi
123 FRANSISKA LARASWATI 081511233049 Bidik Misi
124 EVIVI MASITOH 081511233050 Bidik Misi
125 FATKHIYA KURNIAWATI 081511233051 Bidik Misi
126 DIAN NUR QONITAH 081511233052 Bidik Misi
127 MARATUS SHOLIKAH 081511233053 Bidik Misi
128 ANGGA SETIAWAN 081511233054 Bidik Misi
129 FANDIK ACHMAD HIDAYAT 081511233055 Bidik Misi
130 MOH. RIZKI KURNIAWAN 081511233056 Bidik Misi
131 ANISA PUSPITASARI 081511233057 Bidik Misi
132 ANIN NURROSYIDAH SYAFITRI 081511233058 Bidik Misi
133 RIVANXANDER IRAWAN 081511233060 Bidik Misi
134 ABDUL FALIQ ANWAR 081511233064 Bidik Misi
135 AYU ARISTA NURAISAH 081511233069 Bidik Misi
136 LAILA FIRDAUS ZAKIYAH 081511233077 Bidik Misi
137 FADIL MUHAMMAD 081511233079 Bidik Misi
138 SITI ISTIKHOMAH 081511233080 Bidik Misi
139 MOCH. FAIZIN 081511233082 Bidik Misi
140 KUN ZITA AGUSTINA 081511233085 Bidik Misi
141 Hagar Hastitie 081311233041 PPA
142 Yohanes Setiawan 081311233083 PPA
143 Siska Dwi Nofanti 081311233005 PPA
144 Nur Amalia Farhana 081311233030 PPA
145 Adellia Susanti 081311233095 PPA
146 Bella Ayu A 081311233061 PPA
147 Yolanda A.H 081311233060 PPA
148 Lyla Atikah Hana 081411231019 PPA
149 Ayune Rosfiana 081411231014 PPA
150 Er Ayu Nurafifah 081411231010 PPA
151 Aminatus Saa’dah 081411231076 PPA
152 Rizky Ratna Sari 081311233111 PPA
153 Lysia Rizka Yoranda 081311233107 PPA
154 Zenith Hesa Avista 081311233066 BPP-PPA
155 Bunga Agatha 081511433078 Lazim PLN
156 SITI RUKANAH 081611233007 Bidik Misi
157 PADHANG SUKMANA JATI 081611233009 Bidik Misi
158 MILA DATUL MUHARROMAH 081611233014 Bidik Misi
159 FANY NUR HANIFAH 081611233019 Bidik Misi
160 TRI IRVAN HARYADI 081611233021 Bidik Misi
161 ANISATUL KHOIRIYAH 081611233023 Bidik Misi
162 INTAN PERMATA SARI 081611233025 Bidik Misi
163 DEVI ARIYANA 081611233028 Bidik Misi
164 RIZA ISMIATI 081611233029 Bidik Misi
165 AWIDIN NOVICTOR 081611233031 Bidik Misi
166 MULIA ARUM ANGGRAINI 081611233039 Bidik Misi
167 NURUL LAILI HIDAYATI 081611233040 Bidik Misi
168 ERLYNDA RAMADHANI RABBANI SUKOTJO 081611233043 Bidik Misi
169 RAYI DWI YULIANTI 081611233048 Bidik Misi
170 NOVINDA NALARATIH 081611233051 Bidik Misi
171 MOHAMMAD SYAMSUDUKHA NURIZQI 081611233052 Bidik Misi
172 MASVIYA TUL CHUSNA 081611233057 Bidik Misi
173 RATNA ZAIDATUL FAUZIYYAH 081611233060
174 DEWI ENDANG SRI WAHYUNI 081611233063 Bidik Misi
175 ELA YULIANA 081611233064 Bidik Misi
176 DELVI YURVILA NADA 081611233066 Bidik Misi
177 DEVI ENDAH SRI RAHAYU 081611233068 Bidik Misi
178 TRI RAHAYU 081611233070 Bidik Misi
179 ASRIVATUN NIKMAH 081611233071 Bidik Misi
180 M. ALFIAN TORIQ MUSYAFFA’ 081611233076 Bidik Misi
181 ALAN NUARI 081611233077 Bidik Misi
182 JESISKA ANVY 081611233078 Bidik Misi
183 INDAH NUR HIDAYATI 081611233080 Bidik Misi
184 IMROATUS SA’ADAH 081611233082 Bidik Misi
185 SYAVIRA AMALYA RAMADHANI 081611233103 Bidik Misi
186 SEPTI NURUL HAMDIYAH 081611233104 Bidik Misi
187 EKO BUDI SANTOSO 081611233105 Bidik Misi
188 RIRIN RAHMAWATI 081611233106 Bidik Misi
189 ERNA KRISNADAYANTI 081611233116 Bidik Misi

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty